Søreide Fysioterapi AS

Marianne Tol
Tlf: 468 77 350
marianne@soreidefysioterapi.no

Manuellterapeut
-behandler barn
-kjeveleddsproblemer
Ragnhild Kristiansen
Tlf: 468 78 171
ragnhild@soreidefysioterapi.no

Fysioterapeut
Anne Jernes
Tlf: 911 19 461
anne@soreidefysioterapi.no

Fysioterapeut
-medisinsk treningsterapi
Cathrine Schimmer Hoff
Tlf: 468 74 670
cathrine@soreidefysioterapi.no

Fysioterapeut
-spesialkompetanse i KFL (komplett fysikalsk lymfødembehandling)